تفاوت درپوش کاملان با سایر درپوشهای پلاستیکی ( پلیمری ) و آلومینیومی های تقلبی در بازار چیست ؟

و چرا ما فقط استفاده از محصولات کاملان را به شما توصیه می کنیم ؟جواب : چون فقط درپوشهای کاملان سوپاپ اطمینان دارند !
سوپاپ اطمینان چه کاری انجام میدهد ؟
وقتی فیلتر روغن خودرو کثیف شده باشد و نتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد چه آلارمی برای راننده ظاهر میشود ؟
پاسخ : چراغ CHECK روشن میشود .
در این حالت چه اتفاقی برای موتور خودرو پیش می آید ؟
پاسخ : روغن به اندازه کافی به اجزای موتور نمیرسد و موتور اصطلاحا میسوزد .
در صورت روشن شدن چراغ CHECK چه باید بکنیم ؟
پاسخ : باید سریعا خود را به اتوسرویس برسانیم و فیلتر را عوض کنیم . و یا مکانیک مجاز و متخصص خودرو را بازدید کند .
اگر در جاده باشیم و یا در ترافیک سنگین گیر افتاده باشیم در این مورد چه باید بکنیم ؟
جواب : متاسفانه در این موارد هیچ کاری از راننده بر نمی آید و فقط باید دعا کند دچار موتور سوزی و هزینه های سنگین آن نشود !😔😔😔
✅ اما شرکت کاملان این مشکل را حل کرده است و با طراحی یک سوپاپ اطمینان بسیار دقیق و حساب شده ، روغن را به موتور بر میگرداند .

تمامی حقوق این سرویس برای کاملان پارت محفوظ است